αγγλική μετάφραση του όρου «ένας θεός ξέρει»

EL

«ένας θεός ξέρει» Αγγλικά μετάφραση

EL

ένας θεός ξέρει [παράδειγμα]

volume_up
ένας θεός ξέρει

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ένας θεός ξέρει» στα αγγλικά

θεός ουσιαστικό
English
ένας άρθρο
English