αγγλική μετάφραση του όρου «ένας»

EL

«ένας» Αγγλικά μετάφραση

EN
volume_up
ο ένας τον άλλον [παράδειγμα]
EL

ένας {άρθρο}

volume_up
ένας
Όπως είναι ο θάνατος ενός συγγενή, ή ένας κυκλώνας, ένας τυφώνας ή ένας σεισμός.
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
Ένας άνθρωπος ονόματι Γιάμι Λέστερ, ένας Αβορίγινας, λειτουργούσε ένα κέντρο υγείας.
A man called Yami Lester, an Aboriginal man, was running a health service.
Ο Φον Νόιμαν, ένας επιστήμονας της λογικής και ένας μαθηματικός του στρατού τα συνέδεσαν.
Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.
ένας

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ένας» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΌπως είναι ο θάνατος ενός συγγενή, ή ένας κυκλώνας, ένας τυφώνας ή ένας σεισμός.
It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake.
GreekΈνας άλλος στόχος μου είναι να εξασφαλίσουμε την ευημερία των Σκωτσέζων ψαράδων.
Another passion of mine is making sure that Scottish fishermen are well served.
GreekΈνας διαχειριζόμενος λογαριασμός δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής για το MDS εάν:
A managed account is ineligible for MDS if it meets any of the following criteria:
GreekΣτο νοσοκομείο και σ'όλη την περιοχή δεν υπάρχει ούτε ένας μηχανικός βιοϊατρικής.
In the hospital and in the entire region there's not a single biomedical engineer.
Greek5:04 Ένας λόγος που πάμε από το απλό στο πολύπλοκο είναι όταν κάνουμε περισσότερα.
5:04 So one of the things that goes from simple to complex is when we do more.
GreekΚαι ξανά ένας μέσου ύψους Ευρωπαίος ώστε να έχετε μια αίσθηση της κλίμακας.
And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
GreekΈνας διαχειριζόμενος λογαριασμός πληροί τα κριτήρια επιλογής για το MDS εάν:
A managed account is ineligible for MDS if it meets any of the following criteria:
GreekΘέλω να σας αποδείξω ότι και αυτός, επίσης, είναι ένας άλλος πολύ επικίνδυνος μύθος.
And I want to demonstrate that that, too, is a dangerous myth, very dangerous.
Greek4:55 Ένας άλλος τρόπος που εφαρμόζεται η μηδενική ανοχή αφορά το πώς γράφουν τα αγόρια.
4:55 Another way that zero tolerance lives itself out is in the writing of boys.
GreekΌταν ένας μυστικός πράκτορας ιός μολύνει ένα βακτήριο, κάνουν λίγη κατασκοπεία.
When a secret agent virus infects a bacterium, they do a little espionage.
GreekΟ ειδικός χαρακτήρας είναι ένας χαρακτήρας που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιό σας.
GreekΚαι η τιμή των ηλεκτρικών χιλιομέτρων είναι τελικά ένας πολύ ενδιαφέρων αριθμός.
GreekΕπιπλέον, ένας Λογαριασμός Google μπορεί να είναι διαχειριστής σε πολλές σελίδες Google+.
In addition, a single Google Account can be a manager of multiple Google+ pages.
GreekΚαι, όπως κάθε Κυριακή, ξεκινήσαμε να διαβάζουμε τα μυστικά φωναχτά ο ένας στον άλλο».
And just like every Sunday, we started reading the secrets out loud to each other."
GreekΔιδάσκουν ο ένας τον άλλον παραδόσεις οι οποίες μεταλαμπαδεύονται από το γονέα στο παιδί.
They teach each other traditions which are handed down from parent to offspring.
GreekΈνας στους τρεις που ζουν στις πόλεις σήμερα... στην ουσία ζει σε φτωχογειτονιές.
GreekΑυτό που ψάχνω είναι ένας τρόπος να δώσω στο υλικό τις ιδιότητες που θέλω.
What I'm looking for is a way to give the material the qualities that I need.
GreekΚι αυτός είναι ο Νικήτα, ένας φύλακας σε κάποιο μπαρ της Αγίας Πετρούπολης.
And this is Nikita, a security guard from one of the bars in St. Petersburg.
GreekΤο ολοκλήρωσε ένας τύπος με το όνομα Ιωάννης Μύρωνας στις 14 Απριλίου 1229.
It was finished by a guy called Johannes Myrones on the 14th of April, 1229.
GreekΤον τίτλο μαζί με τη διάρκεια του βίντεο που είναι ένας σύνδεσμος και ένα γράφημα.
A title of the video along with the duration of the video which is a link and a graphic.