αγγλική μετάφραση του όρου «έμμεσος φόρος»

EL

«έμμεσος φόρος» Αγγλικά μετάφραση

EL

έμμεσος φόρος {αρσενικό}

volume_up
1. οικονομικά
έμμεσος φόρος

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έμμεσος φόρος» στα αγγλικά

έμμεσος επίθετο
English
φόρος ουσιαστικό
English
κεφαλικός φόρος ουσιαστικό
άμεσος φόρος ουσιαστικό
έμμεσος λόγος ουσιαστικό
έγγειος φόρος ουσιαστικό
έκτακτος φόρος ουσιαστικό
εθνικός φόρος ουσιαστικό
εισαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
εξαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
κατ' αποκοπή φόρος ουσιαστικό
κοινοτικός φόρος ουσιαστικό
πραγματικός φόρος ουσιαστικό