αγγλική μετάφραση του όρου «έλλειψη συγχρονισμού»

EL

«έλλειψη συγχρονισμού» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλλειψη συγχρονισμού {θηλυκό}

volume_up
έλλειψη συγχρονισμού
έλλειψη συγχρονισμού

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλλειψη συγχρονισμού» στα αγγλικά

έλλειψη ουσιαστικό
έλλειψη εργατικού δυναμικού ουσιαστικό
έλλειψη προσβασιμότητας ουσιαστικό
έλλειψη τροφίμων ουσιαστικό