αγγλική μετάφραση του όρου «έλλειψη εργατικού δυναμικού»

EL

«έλλειψη εργατικού δυναμικού» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλλειψη εργατικού δυναμικού {θηλυκό}

volume_up
έλλειψη εργατικού δυναμικού

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλλειψη εργατικού δυναμικού» στα αγγλικά

έλλειψη ουσιαστικό
ανάγκη εργατικού δυναμικού ουσιαστικό
επιχείρηση μίσθωσης εργατικού δυναμικού ουσιαστικό
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού ουσιαστικό
προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού ουσιαστικό