αγγλική μετάφραση του όρου «έλλειμμα του προϋπολογισμού»

EL

«έλλειμμα του προϋπολογισμού» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλλειμμα του προϋπολογισμού {ουδέτερο}

volume_up
1. πολιτική
έλλειμμα του προϋπολογισμού

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλλειμμα του προϋπολογισμού» στα αγγλικά

του αντωνυμία
English
έλλειμμα ουσιαστικό
έγκριση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
έλεγχος του προϋπολογισμού ουσιαστικό
απαλλαγή από την εκτέλεση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
αποθεματικό του προϋπολογισμού ουσιαστικό
απόρριψη του προϋπολογισμού ουσιαστικό
αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού ουσιαστικό
δαπάνη του προϋπολογισμού ουσιαστικό
διαδικασία του προϋπολογισμού ουσιαστικό
εκτέλεση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
κατάρτιση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
ονοματολογία του προϋπολογισμού ουσιαστικό
πόροι του προϋπολογισμού ουσιαστικό
σταθεροποιητικός μηχανισμός του προϋπολογισμού ουσιαστικό
συνεργασία επί του προϋπολογισμού ουσιαστικό