αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος των τιμών»

EL

«έλεγχος των τιμών» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος των τιμών {αρσενικό}

volume_up
1. εμπόριο
έλεγχος των τιμών

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος των τιμών» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γνώσεων ουσιαστικό
English
έλεγχος των γεννήσεων ουσιαστικό
έλεγχος των εξαγωγών ουσιαστικό
έλεγχος των εξοπλισμών ουσιαστικό
έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συγκεντρώσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συμπράξεων ουσιαστικό
αύξηση των τιμών ουσιαστικό
γνωστοποίηση των τιμών ουσιαστικό
διακύμανση των τιμών ουσιαστικό
εναρμόνιση των τιμών ουσιαστικό
καθήλωση των τιμών ουσιαστικό
καθορισμός των τιμών ουσιαστικό
πτώση των τιμών ουσιαστικό
ρύθμιση των τιμών ουσιαστικό
στήριξη των τιμών ουσιαστικό
σταθερότητα των τιμών ουσιαστικό