αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος των συγκεντρώσεων»

EL

«έλεγχος των συγκεντρώσεων» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος των συγκεντρώσεων {αρσενικό}

volume_up
έλεγχος των συγκεντρώσεων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος των συγκεντρώσεων» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γνώσεων ουσιαστικό
English
έλεγχος των γεννήσεων ουσιαστικό
έλεγχος των εξαγωγών ουσιαστικό
έλεγχος των εξοπλισμών ουσιαστικό
έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συμπράξεων ουσιαστικό
έλεγχος των τιμών ουσιαστικό