αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος των εξοπλισμών»

EL

«έλεγχος των εξοπλισμών» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος των εξοπλισμών {αρσενικό}

volume_up
1. πολιτική
έλεγχος των εξοπλισμών

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος των εξοπλισμών» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γνώσεων ουσιαστικό
English
έλεγχος των γεννήσεων ουσιαστικό
έλεγχος των εξαγωγών ουσιαστικό
έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συγκεντρώσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συμπράξεων ουσιαστικό
έλεγχος των τιμών ουσιαστικό
μη διάδοση των εξοπλισμών ουσιαστικό
περιορισμός των εξοπλισμών ουσιαστικό