αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος των εξαγωγών»

EL

«έλεγχος των εξαγωγών» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος των εξαγωγών {αρσενικό}

volume_up
1. εμπόριο
έλεγχος των εξαγωγών

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος των εξαγωγών» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γνώσεων ουσιαστικό
English
έλεγχος των γεννήσεων ουσιαστικό
έλεγχος των εξοπλισμών ουσιαστικό
έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συγκεντρώσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συμπράξεων ουσιαστικό
έλεγχος των τιμών ουσιαστικό
διαφοροποίηση των εξαγωγών ουσιαστικό
ενίσχυση των εξαγωγών ουσιαστικό
English
χρηματοδότηση των εξαγωγών ουσιαστικό