αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος των γνώσεων»

EL

«έλεγχος των γνώσεων» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος των γνώσεων {αρσενικό}

volume_up
1. εκπαίδευση
έλεγχος των γνώσεων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος των γνώσεων» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γεννήσεων ουσιαστικό
έλεγχος των εξαγωγών ουσιαστικό
έλεγχος των εξοπλισμών ουσιαστικό
έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συγκεντρώσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συμπράξεων ουσιαστικό
έλεγχος των τιμών ουσιαστικό
διαχείριση των γνώσεων ουσιαστικό