αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος των γεννήσεων»

EL

«έλεγχος των γεννήσεων» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος των γεννήσεων {αρσενικό}

volume_up
1. πολιτική
έλεγχος των γεννήσεων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος των γεννήσεων» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γνώσεων ουσιαστικό
English
έλεγχος των εξαγωγών ουσιαστικό
έλεγχος των εξοπλισμών ουσιαστικό
έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συγκεντρώσεων ουσιαστικό
έλεγχος των συμπράξεων ουσιαστικό
έλεγχος των τιμών ουσιαστικό