αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος του προϋπολογισμού»

EL

«έλεγχος του προϋπολογισμού» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος του προϋπολογισμού {αρσενικό}

volume_up
1. πολιτική
έλεγχος του προϋπολογισμού

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος του προϋπολογισμού» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
του αντωνυμία
English
έγκριση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
έλλειμμα του προϋπολογισμού ουσιαστικό
απαλλαγή από την εκτέλεση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
αποθεματικό του προϋπολογισμού ουσιαστικό
απόρριψη του προϋπολογισμού ουσιαστικό
αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού ουσιαστικό
δαπάνη του προϋπολογισμού ουσιαστικό
διαδικασία του προϋπολογισμού ουσιαστικό
εκτέλεση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
κατάρτιση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
ονοματολογία του προϋπολογισμού ουσιαστικό
πόροι του προϋπολογισμού ουσιαστικό
σταθεροποιητικός μηχανισμός του προϋπολογισμού ουσιαστικό
συνεργασία επί του προϋπολογισμού ουσιαστικό
σύνολο του προϋπολογισμού ουσιαστικό