αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος της ρύπανσης»

EL

«έλεγχος της ρύπανσης» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος της ρύπανσης {αρσενικό}

volume_up
1. οικολογία
έλεγχος της ρύπανσης

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος της ρύπανσης» στα αγγλικά

της
English
έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος της ΕΕ ουσιαστικό
English
έλεγχος της επικοινωνίας ουσιαστικό
έλεγχος της κυκλοφορίας ουσιαστικό
έλεγχος της μετανάστευσης ουσιαστικό
καταπολέμηση της ρύπανσης ουσιαστικό
κόστος της ρύπανσης ουσιαστικό
πρόληψη της ρύπανσης ουσιαστικό