αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος της μετανάστευσης»

EL

«έλεγχος της μετανάστευσης» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος της μετανάστευσης {αρσενικό}

volume_up
1. πολιτική
έλεγχος της μετανάστευσης

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος της μετανάστευσης» στα αγγλικά

της
English
έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος της ΕΕ ουσιαστικό
English
έλεγχος της επικοινωνίας ουσιαστικό
έλεγχος της κυκλοφορίας ουσιαστικό
έλεγχος της ρύπανσης ουσιαστικό