αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος της κυκλοφορίας»

EL

«έλεγχος της κυκλοφορίας» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος της κυκλοφορίας {αρσενικό}

volume_up
1. μεταφορές
έλεγχος της κυκλοφορίας

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος της κυκλοφορίας» στα αγγλικά

της
English
έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος της ΕΕ ουσιαστικό
English
έλεγχος της επικοινωνίας ουσιαστικό
έλεγχος της μετανάστευσης ουσιαστικό
έλεγχος της ρύπανσης ουσιαστικό