αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος παραγωγής»

EL

«έλεγχος παραγωγής» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος παραγωγής {αρσενικό}

volume_up
1. βιομηχανία
έλεγχος παραγωγής

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος παραγωγής» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γνώσεων ουσιαστικό
English
συντελεστής παραγωγής ουσιαστικό
έλεγχος εκλογών ουσιαστικό
έλεγχος εναέριου χώρου ουσιαστικό
έλεγχος ενοικίων ουσιαστικό
έλεγχος ρευστότητας ουσιαστικό
έλεγχος ροής ουσιαστικό
έλεγχος ρουτίνας ουσιαστικό
English
έλεγχος συναλλάγματος ουσιαστικό
έλεγχος συνταγματικότητας ουσιαστικό
έλεγχος της ΕΕ ουσιαστικό
English
έλεγχος της επικοινωνίας ουσιαστικό
έλεγχος της κυκλοφορίας ουσιαστικό
έλεγχος της μετανάστευσης ουσιαστικό
έλεγχος της ρύπανσης ουσιαστικό
έλεγχος του προϋπολογισμού ουσιαστικό
έλεγχος των γεννήσεων ουσιαστικό
έλεγχος των εξαγωγών ουσιαστικό