αγγλική μετάφραση του όρου «έλεγχος εκλογών»

EL

«έλεγχος εκλογών» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλεγχος εκλογών {αρσενικό}

volume_up
1. πολιτική
έλεγχος εκλογών

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έλεγχος εκλογών» στα αγγλικά

έλεγχος ουσιαστικό
έλεγχος των γνώσεων ουσιαστικό
English
έλεγχος εναέριου χώρου ουσιαστικό
έλεγχος ενοικίων ουσιαστικό
έλεγχος παραγωγής ουσιαστικό
έλεγχος ρευστότητας ουσιαστικό
έλεγχος ροής ουσιαστικό
έλεγχος ρουτίνας ουσιαστικό
English
έλεγχος συναλλάγματος ουσιαστικό
έλεγχος συνταγματικότητας ουσιαστικό
έλεγχος της ΕΕ ουσιαστικό
English
έλεγχος της επικοινωνίας ουσιαστικό
έλεγχος της κυκλοφορίας ουσιαστικό
έλεγχος της μετανάστευσης ουσιαστικό
έλεγχος της ρύπανσης ουσιαστικό
έλεγχος του προϋπολογισμού ουσιαστικό
έλεγχος των γεννήσεων ουσιαστικό
έλεγχος των εξαγωγών ουσιαστικό
έλεγχος των εξοπλισμών ουσιαστικό