αγγλική μετάφραση του όρου «έλα παππού μου να σου δείξω τ' αμπελοχώραφά σου»

EL

«έλα παππού μου να σου δείξω τ' αμπελοχώραφά σου» Αγγλικά μετάφραση

EL

έλα παππού μου να σου δείξω τ' αμπελοχώραφά σου [παροιμία]

volume_up
έλα παππού μου να σου δείξω τ' αμπελοχώραφά σου