αγγλική μετάφραση του όρου «έκτακτος φόρος»

EL

«έκτακτος φόρος» Αγγλικά μετάφραση

EL

έκτακτος φόρος {αρσενικό}

volume_up
1. οικονομικά
έκτακτος φόρος

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έκτακτος φόρος» στα αγγλικά

φόρος ουσιαστικό
English
έκτακτος επίθετο
κεφαλικός φόρος ουσιαστικό
άμεσος φόρος ουσιαστικό
έγγειος φόρος ουσιαστικό
έκτακτος προϋπολογισμός ουσιαστικό
έμμεσος φόρος ουσιαστικό
εθνικός φόρος ουσιαστικό
εισαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
εξαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
κατ' αποκοπή φόρος ουσιαστικό
κοινοτικός φόρος ουσιαστικό
πραγματικός φόρος ουσιαστικό