αγγλική μετάφραση του όρου «έκκριση»

EL

«έκκριση» Αγγλικά μετάφραση

EL

έκκριση {θηλυκό}

volume_up
1. ιατρική
έκκριση
2. άλλος
έκκριση (επίσης: εκπομπή)