αγγλική μετάφραση του όρου «έκθεση πεπραγμένων»

EL

«έκθεση πεπραγμένων» Αγγλικά μετάφραση

EL

έκθεση πεπραγμένων {θηλυκό}

volume_up
έκθεση πεπραγμένων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έκθεση πεπραγμένων» στα αγγλικά

έκθεση ουσιαστικό
έκθεση έρευνας ουσιαστικό
έκθεση δραστηριοτήτων ουσιαστικό
έκθεση επιτροπής ουσιαστικό