αγγλική μετάφραση του όρου «έκθεση δραστηριοτήτων»

EL

«έκθεση δραστηριοτήτων» Αγγλικά μετάφραση

EL

έκθεση δραστηριοτήτων {θηλυκό}

volume_up
1. πολιτική
έκθεση δραστηριοτήτων

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έκθεση δραστηριοτήτων» στα αγγλικά

έκθεση ουσιαστικό
έκθεση έρευνας ουσιαστικό
έκθεση επιτροπής ουσιαστικό
ημέρα υπαίθριων δραστηριοτήτων ουσιαστικό
English
έκθεση πεπραγμένων ουσιαστικό