αγγλική μετάφραση του όρου «έκθεση έρευνας»

EL

«έκθεση έρευνας» Αγγλικά μετάφραση

EL

έκθεση έρευνας {θηλυκό}

volume_up
έκθεση έρευνας

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έκθεση έρευνας» στα αγγλικά

έκθεση ουσιαστικό
έκθεση δραστηριοτήτων ουσιαστικό
έκθεση επιτροπής ουσιαστικό
αποτελέσματα της έρευνας ουσιαστικό
επιτροπή επιστημονικής και τεχνικής έρευνας ουσιαστικό
οργάνωση της έρευνας ουσιαστικό
οργανισμός έρευνας ουσιαστικό
πολιτική έρευνας ουσιαστικό
πρόγραμμα έρευνας ουσιαστικό
έκθεση πεπραγμένων ουσιαστικό