αγγλική μετάφραση του όρου «έκδοση νόμου»

EL

«έκδοση νόμου» Αγγλικά μετάφραση

EL

έκδοση νόμου {θηλυκό}

volume_up
1. νομική
έκδοση νόμου

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έκδοση νόμου» στα αγγλικά

έκδοση ουσιαστικό
εκ του νόμου επίρρημα
English
έκδοση αξιών ουσιαστικό
έκδοση με τη βοήθεια υπολογιστή ουσιαστικό
έκδοση της ΕΕ ουσιαστικό
έκδοση χρήματος ουσιαστικό
αναδρομικότητα του νόμου ουσιαστικό
αναθεώρηση νόμου ουσιαστικό
δημοσίευση νόμου ουσιαστικό
εφαρμογή του νόμου ουσιαστικό
θέσπιση νόμου ουσιαστικό
ισότητα έναντι του νόμου ουσιαστικό
πρόταση νόμου ουσιαστικό
τροποποίηση του εκλογικού νόμου ουσιαστικό
τσιμπίδα του νόμου ουσιαστικό