αγγλική μετάφραση του όρου «έγκυρη εφημερίδα»

EL

«έγκυρη εφημερίδα» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
έγκυρη εφημερίδα {θηλ.}
EL

έγκυρη εφημερίδα {θηλυκό}

volume_up
1. "εφημερίδα μεγάλου σχήματος"
έγκυρη εφημερίδα
volume_up
broadsheet {ουσ.} (large format newspaper)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έγκυρη εφημερίδα» στα αγγλικά

εφημερίδα ουσιαστικό
σκανδαλοθηρική εφημερίδα ουσιαστικό
English
αστρονομική εφημερίδα ουσιαστικό
English
άρθρο σε εφημερίδα ουσιαστικό