αγγλική μετάφραση του όρου «έγκυρα ψηφοδέλτια»

EL

«έγκυρα ψηφοδέλτια» Αγγλικά μετάφραση

EL

έγκυρα ψηφοδέλτια {πληθυντικός αριθμός ουδέτερου γένους}

volume_up
1. πολιτική
έγκυρα ψηφοδέλτια