αγγλική μετάφραση του όρου «έγκριση του προϋπολογισμού»

EL

«έγκριση του προϋπολογισμού» Αγγλικά μετάφραση

EL

έγκριση του προϋπολογισμού {θηλυκό}

volume_up
1. πολιτική
έγκριση του προϋπολογισμού

Παραδείγματα χρήσης του όρου «έγκριση του προϋπολογισμού» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Greekέγκριση του προϋπολογισμού

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έγκριση του προϋπολογισμού» στα αγγλικά

του αντωνυμία
English
έγκριση ουσιαστικό
έλεγχος του προϋπολογισμού ουσιαστικό
έλλειμμα του προϋπολογισμού ουσιαστικό
απαλλαγή από την εκτέλεση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
αποθεματικό του προϋπολογισμού ουσιαστικό
απόρριψη του προϋπολογισμού ουσιαστικό
αρμοδιότητα επί του προϋπολογισμού ουσιαστικό
δαπάνη του προϋπολογισμού ουσιαστικό
διαδικασία του προϋπολογισμού ουσιαστικό
εκτέλεση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
κατάρτιση του προϋπολογισμού ουσιαστικό
ονοματολογία του προϋπολογισμού ουσιαστικό