αγγλική μετάφραση του όρου «έγκλημα πολέμου»

EL

«έγκλημα πολέμου» Αγγλικά μετάφραση

EL

έγκλημα πολέμου {ουδέτερο}

volume_up
έγκλημα πολέμου

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έγκλημα πολέμου» στα αγγλικά

έγκλημα ουσιαστικό
έγκλημα άνευ δόλου ουσιαστικό
έγκλημα κατά προσώπων ουσιαστικό
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ουσιαστικό
έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας ουσιαστικό
αιχμάλωτος πολέμου ουσιαστικό
αφορμή πολέμου ουσιαστικό
δίκαιο του πολέμου ουσιαστικό
English
θύμα πολέμου ουσιαστικό
English
ιαχή πολέμου ουσιαστικό
English
κήρυξη πολέμου ουσιαστικό
English
οικονομία πολέμου ουσιαστικό