αγγλική μετάφραση του όρου «έγκλημα άνευ δόλου»

EL

«έγκλημα άνευ δόλου» Αγγλικά μετάφραση

EL

έγκλημα άνευ δόλου {ουδέτερο}

volume_up
1. νομική
έγκλημα άνευ δόλου

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έγκλημα άνευ δόλου» στα αγγλικά

άνευ μετοχή
English
έγκλημα ουσιαστικό