αγγλική μετάφραση του όρου «έγγραφα κατάταξης στο στρατό»

EL

«έγγραφα κατάταξης στο στρατό» Αγγλικά μετάφραση

EL

έγγραφα κατάταξης στο στρατό {πληθυντικός αριθμός ουδέτερου γένους}

volume_up
έγγραφα κατάταξης στο στρατό