αγγλική μετάφραση του όρου «έγγειος φόρος»

EL

«έγγειος φόρος» Αγγλικά μετάφραση

EL

έγγειος φόρος {αρσενικό}

volume_up
1. οικονομικά
έγγειος φόρος

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «έγγειος φόρος» στα αγγλικά

φόρος ουσιαστικό
English
κεφαλικός φόρος ουσιαστικό
άμεσος φόρος ουσιαστικό
έγγειος γεωργική ιδιοκτησία ουσιαστικό
έγγειος ιδιοκτησία ουσιαστικό
έγγειος κινητικότητα ουσιαστικό
έκτακτος φόρος ουσιαστικό
έμμεσος φόρος ουσιαστικό
εθνικός φόρος ουσιαστικό
εισαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
εξαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
κατ' αποκοπή φόρος ουσιαστικό
κοινοτικός φόρος ουσιαστικό
πραγματικός φόρος ουσιαστικό