αγγλική μετάφραση του όρου «άχρηστος»

EL

«άχρηστος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
άχρηστος {αρσ.επιθ.}
EL

άχρηστος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
άχρηστος (επίσης: άκυρος)
άχρηστος
άχρηστος (επίσης: ανώφελος)
volume_up
idle {επιθ.} (useless)
άχρηστος (επίσης: ανάξιος, τιποτένιος)
άχρηστος
άχρηστος
άχρηστος (επίσης: βαρετός)