αγγλική μετάφραση του όρου «άφταστος»

EL

«άφταστος» Αγγλικά μετάφραση

άφταστος
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «άφταστος».