αγγλική μετάφραση του όρου «άτομο που πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία»

EL

«άτομο που πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία» Αγγλικά μετάφραση

EL

άτομο που πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία {ουδέτερο}

volume_up
άτομο που πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία