αγγλική μετάφραση του όρου «άτομο που λαδώνει»

EL

«άτομο που λαδώνει» Αγγλικά μετάφραση

EL

άτομο που λαδώνει

volume_up
άτομο που λαδώνει

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άτομο που λαδώνει» στα αγγλικά

που αντωνυμία
English
άτομο ουσιαστικό
άτομο που ανήκει στη μεταπολεμική γενιά
English
άτομο που παθαίνει ναυτία κατά τη διάρκεια πτήσης
English
άτομο που πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία ουσιαστικό
English
άτομο που ταξιδεύει με οτοστόπ
English