αγγλική μετάφραση του όρου «άτομο με ειδικές ανάγκες»

EL

«άτομο με ειδικές ανάγκες» Αγγλικά μετάφραση

EL

άτομο με ειδικές ανάγκες {ουδέτερο}

volume_up
1. ιατρική
άτομο με ειδικές ανάγκες