αγγλική μετάφραση του όρου «άσκηση πυρκαγιάς»

EL

«άσκηση πυρκαγιάς» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
άσκηση πυρκαγιάς {θηλ.}
EL

άσκηση πυρκαγιάς {θηλυκό}

volume_up
άσκηση πυρκαγιάς

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άσκηση πυρκαγιάς» στα αγγλικά

άσκηση ουσιαστικό
άσκηση των δικαιωμάτων ουσιαστικό
κλίμακα πυρκαγιάς ουσιαστικό