αγγλική μετάφραση του όρου «άποψη»

EL

«άποψη» Αγγλικά μετάφραση

EL

άποψη {θηλυκό}

volume_up
άποψη (επίσης: γνώμη, θέση, στάση)
Μετά το 1985, και πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκινήσαμε τον αφοπλισμό από την άποψη των πυρηνικών.
After 1985, and before the break up of the Soviet Union, we began to disarm from a nuclear point of view.
άποψη (επίσης: γνώμη, κρίση)
volume_up
mind {ουσ.} (e.g. Speak your mind)
άποψη (επίσης: γνώμη)
volume_up
notion {ουσ.} (opinion)
άποψη (επίσης: γνώμη)
άποψη (επίσης: γνώμη)
Ακούσαμε τις προάλλες ότι όλοι έχουν ισχυρή άποψη για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
We heard the other day that everybody's got a strong opinion about video games.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
άποψη
άποψη (επίσης: θέα)
Σωστά; Και αυτή είναι η άποψη της ΝΑΣΑ.
And this is NASA's view.
Μετά το 1985, και πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκινήσαμε τον αφοπλισμό από την άποψη των πυρηνικών.
After 1985, and before the break up of the Soviet Union, we began to disarm from a nuclear point of view.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «άποψη» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΑκούσαμε τις προάλλες ότι όλοι έχουν ισχυρή άποψη για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
We heard the other day that everybody's got a strong opinion about video games.
GreekΗ επικρατούσα άποψη ήταν πως σε μεγάλες κλίμακες το Σύμπαν ήταν στατικό.
The prevailing wisdom was that on the largest of scales the universe was static.
GreekΔείτε πώς μπορείτε να προβάλλετε μια διαφορετική άποψη ημερολογίου σας:
In the Who field, enter the names or email addresses of the people you'd like to invite.
GreekΝομίζω ότι είναι αλήθεια, ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα δίλημμα από την άποψη αυτή.
Greek(Γέλια) Το βιβλίο θα ήταν μια άποψη της ζωής μέσα από την κουζίνα.
GreekΥπάρχει μια άλλη άποψη που υποτίθεται πως είναι αντίθετη αλλά αποδέχεται την χειρότερη υπόθεση.
There's another tradition that thinks it's opposed to this but accepts the worst assumption.
GreekΗ τρίτη άποψη είναι ένα καθήκον: «Θα πρέπει να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη».
GreekΚαμία ενάρετη πράξη δεν είναι τόσο ενάρετη από την άποψη του φίλου ή του εχθρού μας όσο από τη δική μας άποψη.
No virtuous act is quite as virtuous from the standpoint of our friend or foe as from our own standpoint.
GreekΜετά το 1985, και πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκινήσαμε τον αφοπλισμό από την άποψη των πυρηνικών.
After 1985, and before the break up of the Soviet Union, we began to disarm from a nuclear point of view.
GreekΑυτή η είναι η άποψη των επιστημονικών υλιστών: Η συνείδηση δεν είναι μέρος του φυσικού κόσμου.
That tradition thinks that we are heavy-duty scientific materialists: Consciousness is not a part of the physical world.
GreekΈτσι, η άποψη αυτή είναι ίσως δικαιολογημένη.
GreekΥποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
GreekΣωστά; Και αυτή είναι η άποψη της ΝΑΣΑ.
GreekΚαι από πολιτική άποψη ήταν τραγικά.
Greekμπορούμε να έχουμε οτιδήποτε ψάχνουμε από την άποψη της υπομονετικής επίλυσης προβλημάτων.
So I want to put to you that if we can separate these in a different way and build them up with students, we can have everything we're looking for in terms of patient problem solving.