αγγλική μετάφραση του όρου «άπληστος»

EL

«άπληστος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
άπληστος {αρσ.επιθ.}
EL

άπληστος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
1. γενικός
άπληστος
άπληστος
άπληστος
άπληστος
volume_up
rapacious {επιθ.} (avaricious)
άπληστος (επίσης: ακόρεστος)
volume_up
avid {επιθ.} (greedy for sth.)
άπληστος
2. καθημερινός λόγος
άπληστος
volume_up
hoggish {επιθ.} [καθ.λόγος]