αγγλική μετάφραση του όρου «άπαντες»

EL

«άπαντες» Αγγλικά μετάφραση

EL

άπαντες {αντωνυμία}

volume_up
άπαντες (επίσης: κάθε ένας, όλοι)