αγγλική μετάφραση του όρου «άξιος»

EL

«άξιος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
άξιος {αρσ.επιθ.}
volume_up
άξιος περιφρόνησης {αρσ.επιθ.}
EL

άξιος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
άξιος (επίσης: ικανός)