αγγλική μετάφραση του όρου «άνυδρη ζώνη»

EL

«άνυδρη ζώνη» Αγγλικά μετάφραση

EL

άνυδρη ζώνη {θηλυκό}

volume_up
1. γεωγραφία
άνυδρη ζώνη

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άνυδρη ζώνη» στα αγγλικά

ζώνη ουσιαστικό
ελεύθερη ζώνη ουσιαστικό
αποκλειστική οικονομική ζώνη ουσιαστικό
αποστρατικοποιημένη ζώνη ουσιαστικό
αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ουσιαστικό
αστική ζώνη ουσιαστικό
English
βιομηχανική ελεύθερη ζώνη ουσιαστικό
δασμολογική ζώνη ουσιαστικό
ερωτογενής ζώνη ουσιαστικό
ευαίσθητη ζώνη ουσιαστικό
ευρεία ζώνη ουσιαστικό
English
εύκρατη ζώνη ουσιαστικό
ισημερινή ζώνη ουσιαστικό
κλιματική ζώνη ουσιαστικό