αγγλική μετάφραση του όρου «άνοιγμα σε καινούρια δραστηριότητα»

EL

«άνοιγμα σε καινούρια δραστηριότητα» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

άνοιγμα σε καινούρια δραστηριότητα {ουδέτερο}

volume_up
άνοιγμα σε καινούρια δραστηριότητα (επίσης: έναρξη ενασχόλησης)