αγγλική μετάφραση του όρου «άνθρωποι»

EL

«άνθρωποι» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
άνθρωποι {πληθ.αρσ.}
EN
EL

άνθρωποι {πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

volume_up
άνθρωποι (επίσης: κόσμος)
volume_up
people {ουσ.} (human beings)
Εκτιμάται ότι υπάρχουν 68 εκατομμύρια άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια παγκοσμίως.
There are 68 million people estimated to be in wheelchairs worldwide.
Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν την παραδοσιακή δακτυλοπάλη δύο ατόμων.
Okay, so most people are familiar with traditional, two-person thumb-wrestling.
Ορισμένοι αρρωστημένοι και διεστραμμένοι άνθρωποι κατέληξαν να σνιφάρουν Galvao.
Some sick and twisted people have found themselves snorting Galvao.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «άνθρωποι» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΓιατί, όταν οι άνθρωποι έμαθαν ότι ο γιος μου ήταν θύμα, δέχτηκα άμεση συμπόνοια.
Because, when people heard that my son was a victim, I got immediate sympathy.
GreekΛοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν την παραδοσιακή δακτυλοπάλη δύο ατόμων.
Okay, so most people are familiar with traditional, two-person thumb-wrestling.
GreekΘέλω να σας πείσω πως οι άνθρωποι είναι, σε κάποιο βαθμό, εκ φύσεως ουσιοκράτες.
I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.
GreekΜα το πρόβλημα είναι ότι τόσοι άνθρωποι λένε τόσες ανοησίες για την εξισορρόπιση αυτή.
But the trouble is so many people talk so much rubbish about work-life balance.
GreekΒγάλαμε τα πορτοκαλί βαρέλια και οι άνθρωποι απλά εμφανίστηκαν αμέσως στο δρόμο.
We put out the orange barrels, and people just materialized immediately into the street.
GreekΟι νευρολόγοι έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους αισιόδοξοι.
Neuroscientists have actually shown that human beings are hard-wired to be optimists.
Greek6:40 Λοιπόν, είπαν, «Οι άνθρωποι δεν θα το καταλάβουν, θα νομίζουν ότι είναι ντισκοτέκ.
6:41 Well, they said, "People won't understand, they'll think it's a discotheque.
GreekΜ' αρέσει η ιδέα πως οι άνθρωποι θα κάτσουν σε μια αίθουσα για δύο ώρες κι θα ακούσουν.
I love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
Greek(Γέλια) (Χειροκρότημα) Οπότε η γατούλα, νιάου, τρισευτυχισμένη κι oι άνθρωποι χαμένοι.
(Laughter) (Applause) So kitty cat, meow, happy happy happy, human beings, screwed.
GreekΚαι εκείνη την περίοδο, οι άνθρωποι απαντούσαν ουσιαστικά στο ερώτημα θετικά, "ναι".
And at the time, people actually answered that question positively: "Yes."
GreekΑυτοί οι άνθρωποι προσλαμβάνονται από την κυβέρνηση, από τις επιχειρήσεις, από όλους.
The government hires these people, companies hire them, all over the place.
GreekΚαι νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι στις μέρες του πιθανόν πίστευαν ότι ήταν λίγο ανισόρροπος.
And I think a lot of people in his day probably thought he was a bit of a kook.
GreekΕκείνη τη χρονιά είχαν κάνει αίτηση 5.000 άνθρωποι για διπλωμάτες και πήραν 20 από εμάς.
That year, 5,000 people applied to become a diplomat, and 20 of us succeeded.
GreekΜε άλλα λόγια, οι πρώτοι άνθρωποι τρώνε νεκρά ζώα -- Καμιά διαφωνία, αυτό είναι γεγονός.
In other words, early humans are eating dead animals -- no argument, that's a fact.
GreekΕκτιμάται ότι υπάρχουν 68 εκατομμύρια άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια παγκοσμίως.
GreekΚαι αυτό αυξάνει την απομόνωση στην οποία βρίσκονται άνθρωποι σαν τον Τζον.
And that furthers the isolation that people like John found themselves in.
GreekΌμως, οι άνθρωποι κατεβαίνουν κάτω, και μόλις συνέλθουν, ανεβαίνουν ξανά πάνω.
GreekΟι ίδιοι οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά και χάνουν λεφτά, όχι τα υπολογιστικά φύλλα του Excel.
It is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.
GreekΜπορεί να βλέπετε ότι οι άνθρωποι καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις μέσα στο δίκτυο.
GreekΟι άνθρωποι δεν αγοράζουν αυτό που κάνεις, αγοράζουν το γιατί το κάνεις.
What it proves to us is that people don't buy what you do; people buy why you do it.