αγγλική μετάφραση του όρου «άνετος»

EL

«άνετος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
άνετος {αρσ.επιθ.}
EL

άνετος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
άνετος
volume_up
easy {επιθ.} (comfortable)
άνετος (επίσης: αναπαυτικός, βολικός)
άνετος (επίσης: απλόχωρος, ευρύχωρος)
άνετος (επίσης: αναπαυτικός, βολικός)
άνετος
άνετος (επίσης: εύκολος, ξεκούραστος)