αγγλική μετάφραση του όρου «άμεσο κόστος»

EL

«άμεσο κόστος» Αγγλικά μετάφραση

EL

άμεσο κόστος {ουδέτερο}

volume_up
1. οικονομικά
άμεσο κόστος

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άμεσο κόστος» στα αγγλικά

κόστος ουσιαστικό
άμεσο αντικείμενο ουσιαστικό
άμεσο μήνυμα ουσιαστικό
επενδυτικό κόστος ουσιαστικό
κεφαλαιουχικό κόστος ουσιαστικό
κοινωνικό κόστος ουσιαστικό
λειτουργικό κόστος ουσιαστικό
πιστωτικό κόστος ουσιαστικό