αγγλική μετάφραση του όρου «άμεσος φόρος»

EL

«άμεσος φόρος» Αγγλικά μετάφραση

EL

άμεσος φόρος {αρσενικό}

volume_up
1. γενικός
άμεσος φόρος
2. οικονομικά
άμεσος φόρος

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άμεσος φόρος» στα αγγλικά

φόρος ουσιαστικό
English
άμεσος επίθετο
κεφαλικός φόρος ουσιαστικό
έγγειος φόρος ουσιαστικό
έκτακτος φόρος ουσιαστικό
έμμεσος φόρος ουσιαστικό
εθνικός φόρος ουσιαστικό
εισαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
εξαγωγικός φόρος ουσιαστικό
English
κατ' αποκοπή φόρος ουσιαστικό
κοινοτικός φόρος ουσιαστικό
πραγματικός φόρος ουσιαστικό