αγγλική μετάφραση του όρου «άμεσος»

EL

«άμεσος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
άμεσος {αρσ.επιθ.}
EL

άμεσος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
άμεσος
άμεσος
άμεσος
άμεσος (επίσης: ευθύς)