αγγλική μετάφραση του όρου «άμεσα συνδεδεμένος»

EL

«άμεσα συνδεδεμένος» Αγγλικά μετάφραση

EL

άμεσα συνδεδεμένος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
άμεσα συνδεδεμένος

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άμεσα συνδεδεμένος» στα αγγλικά

συνδεδεμένος επίθετο
άμεσα επίρρημα
άμεσα εκλεγμένη Βουλή ουσιαστικό